Vergoedingen en subsidies

Autoaanpassingen zijn vrij kostbaar. Wij willen u er dan ook op wijzen dat er een mogelijkheid bestaat dat de gemeente waarin u woont deze kunnen vergoeden. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren, die per gemeente kunnen verschillen. Vraag dan ook bij uw gemeente inlichtingen hierover bij de afdeling WMO. Eventueel geven het UWV en USZO ook vergoedingen.

Contact